Meni

Naslovna

Naslovna

“Nemoguće je samo velika reč koju naokolo razbacuju mali ljudi kojima je lakše živeti u svetu koji im je dat nego da istraže moć koju imaju da ga promene. Nemoguće nije činjenica. To je mišljenje. Nemoguće nije izjava. To je stvar smelosti. Nemoguće je potencijal. Nemoguće je privremeno. Nemoguće je ništa.” – Muhammad Ali

Share